Forside

R e f s g a a r d  + H o l m s t e e n  henvender sig til uddannelsesinstitutioner, undervisere og studerende. Vi hjælper med at skabe rammer, som optimerer de studerendes faglige og personlige vækst og trivsel igennem studietiden.

Ved at give de studerende mulighed for at skabe en rød tråd fra studiestart over studieafslutning til valg af job, øges deres engagement og oplevelse af mening med studiet, så risiko for frafald mindskes.

billeder-KEA-075_JT 

Det gør vi ved at:

  • Udvikle og implementere redskaber til undervisere med mentorrolle
  • Afholde workshops for studerende med redskaber til at håndtere og tage ansvar for egen studietid
  • Tilbyde coaching af såvel studerende som undervisere.

Alt sammen for at sikre bæredygtige betingelser for læring, fastholdelse og mening for såvel uddannelsesinstitutionen som for den enkelte studerende.